top of page

การเชื่อมต่อเข้ากับ IoT Network และ Digital Twin ของ Compomax


Agenda

 • Appomax IIoT Network ที่ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ ประหยัดสายสัญญาณ และเชื่อมต่อได้ทุกที่ทุกเวลา

 • การจดจำสถานะสุดท้ายของเครื่องจักรโดยที่ไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล

 • การมอนิเตอร์ไซส์งานแบบเรียลไทม์บนแอพพลิเคชั่นมือถือด้วย ‘Appomax Mobile’

 • การส่งข้อมูลแบบ IoT ระหว่างไซส์งาน

 • ค่าใช้จ่ายในการใช้ Appomax IIoT Network

การสาธิตครั้งนี้ทำโดยไม่ได้ใช้ Server เลย! ใช้ IoT Network เท่านั้น

 • NO SERVER ไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช้ Cloud Instance

 • NO DATABASE ไม่ใช้ฐานข้อมูล

Appomax IIoT Network Demo Introduction

[Video 01] Demo Architecture: [Show the diagram]

 • ใน Site 1 เป็น ไซต์งาน บรรจุเครื่องดื่มใส่ขวดพลาสติก

 • ไซต์ที่ 2 นี้เป็น ไซต์งานผลิตหัวเชื้อเครื่องดื่ม

Challenge

เราจะทำการ Monitor Site ทั้งสอง และทำการ ควบคุมแบบ remote control โดยใช่ Appomax IoT Network อย่างเดียวซึ่งไส้ในก็คือเป็น technology AWS IoT Core ที่มี feature MQTT Broker


เรายังแสดงศักยภาพของฟีเจอร์ที่เป็น Digital Twin ที่ บันทึกสถานะล่าสุด รวมถึงของข้อมูลอีกด้วย

Discussion

What is serverless? Why serverless?

What does it mean for the customer?

How does AWS serverless benefit the customer?


Data tags, HMI Visual & Transfer rate.

[Video 02] Sending Data to the Appomax IIoT Network

A) ไซต์งาน บรรจุเครื่องดื่มใส่ขวดพลาสติก

Device: CR3000 4” powered by Crimson 3.1


B) ไซต์งานผลิตหัวเชื้อเครื่องดื่ม


[Poll] ประสบการณ์ในการใช้ IoT Network

คุณมีประสบการณ์ในการใช้ MQTT Protocol แค่ไหน

 • ไม่เคยได้ยินชื่อ MQTT มาก่อน

 • เคยได้ยินชื่อ MQTTแต่ไม่เคยใช้

 • ใช้โปรโตคอล MQTT บ้างเป็นครั้งคราว

 • ใช้โปรโตคอล MQTT อยู่ตลอด

คุณเคยใช้ IoT Network / MQTT Broker ตัวไหนบ้าง

 • Appomax IIoT Network

 • Mosquitto

 • HiveMQ

 • AWS IoT Core

 • Azure IoT Hub

 • อื่นๆ

 • ไม่เคยใช้

IoT Network/MQTT Broker ที่คุณเคยใช้นี่คือเชื่อมต่อกับ Internet แบบไหน?

 • Cellular 3G/4G อาทิเช่น True/AIS/Dtac

 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาทิเช่น 3BB/True

 • เฉพาะใน Local Network ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

Crimson MQTT Sending to Appomax IIoT Network

So how do we send MQTT to Appomax IIoT Network?

VIDEO Show in Crimson program


Q&A

Q: How many devices can we connect to the Appomax IIoT Network? Tawee Seribuskorn


A: Appomax IIoT Network is backed by AWS IoT Core service and can scale to over 1 billion devices Vikan Chirawatpongsa


Viewing the data

[Video 04 Methods of Connecting to and viewing data from IoT Network]

 1. Appomax Mobile Application (Serverless)

 2. Appomax SCADA (cloud instance)

 3. Node-RED (Cloud instance)

 4. Node-RED (Local IPC)

 5. LINE API

Discussion - Anything that can subscribe to MQTT Broker with certificate.

On Android Application


On LINE

This is our LINE botConnecting to the Appomax IIoT Network with Cloud Instance or Local Server

[Video] 07 Node-RED in the cloud

Node-RED in the cloud ยากกว่าเพราะว่าเอา combine เข้ากับ public URL และใส่ Security, username & password. ในที่นี้เราใส่ Public IP เฉพาะที่เป็นส่วนของ Dashboard และจํากัดส่วนของ Admin ไว้เพื่อเป็นความปลอดภัยHMI รับข้อมูลจาก IoT Network แล้วทำหน้าที่เป็นเหมือนรีโมทคอนโทรลได้ด้วย

[VIDEO] 08 HMI Remote Viewing and Remote Control

Digital Twin (Shadow)

[LIVE Discussion] แล้วถ้าการส่งจากไซต์งานไม่ได้เป็นลักษณะ Streaming Data จะทำอย่างไร?

ในที่นี้ตัวเครื่องจักรอาจจะเดินเครื่องอยู่ เป็นเวลาจำกัดที่เช่น 2 ชั่วโมงแล้วดับเครื่องไป ถ้าเราไม่มีฐานข้อมูลเก็บเราจะทราบสถานะสุดท้ายของเครื่องได้อย่างไร ผลผลิตล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่แล้ว ค่าก่อนหน้าเป็นอย่างไร


Database เป็นวิธีที่ยุ่งยากกว่า ต้องมี Server ต้องบริหารตัว database


What if it's irregular publish? How would I get the information? Need a digital twin that store the last known state = Shadow.

 • Last state data & when was it?

 • Keep Subscribing

Need irregular subscription. Trigger gets

 • Ask -> Response = LINE

 • Ask using MQTT

  • Timebase - Ask & get a summary at a specific time e.g. end of shift

  • Condition ask (to compute). Once the tank is near empty check the stock of all supplies to see which is the nearest

No Server, No database. Temporary datastore

การสื่อสารสองทาง

Device A: CR3000 Crimson 3.1

Device B: Touchscreen Industrial Linux IPC

or. Crimson?

Sending messages between devices

B) send a state to OFF/ON/SETUP (A, should subscribe to /update/accepted topic)

How many devices

Example use cases & Budget

Remote monitoring of a generator set


Monitoring the production performance and OEE of the plant floor using just the Real-time data

Opmerkingen


bottom of page